GÜNLÜK ANALİZ

Piyasaların hurda zammına verdiği tepki ile fiyatlarda ve talepte bir miktar artış gözlendi.

Tüccar arasında talep var fakat son tüketici hala fiyatların yönünü tekrar  aşağı cevirecek endişesini taşıyor.

Bütün bölgelerde üreticiler hurda zammını mamule yansıttılar.İç piyasada bu fiyatların tutunabilmesi için yeterli

talebin oluşması  ve doların dik  durması lazım olacaktır .